Beste broeders en zusters,

Deze pandemie is een unieke gelegenheid om stil te gaan staan, ons naar binnen te keren en stil te zijn – te zwijgen. Wanneer we gevraagd worden om een zieke of iemand die financieel in de problemen zit te helpen, of iemand die verantwoordelijk is voor besluitvorming bij te staan, dan kan het zijn dat we meteen moeten antwoorden. Maar ook dit moet dan vanuit de stilte komen. Alleen wat wortelt in de stilte kan vrucht dragen.

Ik vind het verbijsterend te zien hoeveel mensen zich geroepen voelen op internet hun eigen ideeën en adviezen toe te voegen aan de medische instructies en de voorschriften van overheidswege. Goed bedoeld, maar erg jammer dat ze zo nodig meteen iets moeten zeggen. Wat een verspilling van deze unieke gelegenheid de stilte op ons in te laten werken. Laten we toch proberen ons weerloos aan de stilte bloot te stellen – iedere dag iets langer, totdat ze onder onze huid kruipt tot in ons hart.

Uit commentaren in de officiële media blijkt dat onze wereld nog steeds in tweeën is gespleten. Aan de ene kant zij die hopen dat alles zo snel mogelijk weer wordt zoals het was. Aan de andere kant zij die dit beschouwen als de slechtst mogelijke uitkomst – onbegrensde groei op een begrensde planeet. Woorden die niet vanuit de stilte komen, kunnen ons alleen maar nog meer scheiden. Er zal veel stilte nodig zijn voor we leren echt naar elkaar te luisteren, en nog langer voor we woorden vinden die ons tot elkaar kunnen brengen.
Laten we bidden dat het woord van de profeet voor ons niet in vervulling zal gaan: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ Maar jullie wilden niet. (Jesaja 30:15, NBV)

Met oprechte dank aan iedereen die anderen in deze moeilijke dagen woorden van troost – vanuit een meelevend zwijgen – schenkt, wil ik graag het laatste woord geven aan Abba Pambo, een van onze grootste leraren als het gaat om zwijgen:

Op een dag kwam Theophilus, de aartsbisschop van Alexandrië, naar Sketis. De broeders die bijeengekomen waren, vroegen Abba Pambo: ‘Zeg iets tegen de aartsbisschop dat hem kan stichten.’ De oude man antwoordde: ‘Als mijn zwijgen hem niet helpt, zal geen woord van mij daar wel in slagen.’

Bruder David Steindl-Rast, OSB


Deze brief van broeder David n.a.v Covid-19 werd op 3 april 2020 gepubliceerd op: Uns wehrlos der stille assetzen 

Vertaling: Annemarie Verschoor – ten Dam