Overal ter wereld is het aansteken van kaarsen een plechtig ritueel. We steken een kaars op voor velerlei doeleinden: om de duisternis te verlichten, gebeden op te dragen, voornemens te versterken, zegeningen aan te bieden, de Geest op te roepen en/ of dankbaar leven te voeden.

Er zijn 22,483,172 kaarsen vanuit 194 landen aangestoken, waarvan 3,579 gedurende de afgelopen 2 dagen.

We nodigen je uit ook een kaars op te steken; je te verbinden met innerlijke stilte en met een wereldwijde gemeenschap. Voel deze verbondenheid. Verlaag je tempo en schenk deze momenten je volledige aandacht. We begeleiden je stap-voor-stap.